POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Les següents entitats tractaran les teves dades personals en condició de Corresponsables del Tractament: - HESPERIA HOTELS ANDORRA SAU, (d'ara endavant “Hesperia”), amb NIF A706299P, i amb domicili a Carrer del Prat Gran, 3-5, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra. - Les societats mercantils dedicades a la gestió i explotació dels hotels que conformen el Grup Hesperia (d'ara endavant “els Hotels”), encara que no tots els esmentats hotels tindran accés i tractaran les teves dades personals, sinó únicament aquell hotel concret per al qual vostè realitzeu una reserva i/o on s'allotgi finalment (d'ara endavant “l'Hotel”). Així mateix, us informem que el Grup al qual pertany Hesperia i els Hotels compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui us podràs posar en contacte a través de la següent adreça: DPO@hesperiaworld.com .


2. INFORMACIÓ NECESSÀRIA I ACTUALITZADA
Tots els camps que apareguin als formularis que se't facilitin amb un asterisc [*] seran d'omplida obligació, de manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat d'atendre degudament la teva sol·licitud, de prestar-te els serveis sol·licitats o de procedir a l'enviament de les comunicacions sol·licitades o autoritzades. Hauràs de proporcionar informació verídica, i quedarà prohibit l'ús d'àlies o mitjans per amagar la teva identitat. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a Hesperia, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les teves dades personals que es puguin produir, a través de la recepció dels nostres hotels o del següent correu electrònic : protecciondedades@hesperiaworld.com . Així mateix, declares que la informació i les dades que has facilitat són exactes i veraços.


3. ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES TEVES DADES
Per a la gestió de les reserves podrem contractar amb empreses prestadores de serveis que seran les que ens comuniquin les teves dades personals. Les categories de dades que ens seran comunicades i que, per tant, tractarem són les corresponents a dades identificatives i bancàries necessàries per a la correcta gestió de la teva reserva.


4. INFORMACIÓ DETALLADA DELS TRACTAMENTS REALITZATS.

A continuació, es descriuen les diferents finalitats per a les quals Hesperia i els Hotels tractaran les vostres dades personals, les bases que legitimen aquests tractaments i el termini de conservació d'aquestes dades. Hesperia i l'Hotel podran tractar conjuntament les teves dades personals per a:
- Gestionar la reserva que facis a un dels nostres hotels a través de qualsevol canal. Aquest tractament es basa en la mesura precontractual sol·licitada per part teva en formalitzar aquesta reserva sol·licitant els nostres serveis. Les teves dades seran conservades fins que arribi la data per a la qual facis la reserva i, en cas, que finalment t'allotges a l'hotel corresponent, durant el termini de durada de la nostra relació contractual i fins finalitzada la seva estada a l'hotel, podent conservar-les posteriorment bloquejats durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Atendre, les sol·licituds, consultes, queixes i/o reclamacions traslladades a través del formulari “necessites ajuda?” de la present web, per via telefònica o correu electrònic, quan estiguin relacionats amb els serveis que prèviament haguessis contractat, sobre la base de l'execució de la relació contractual o l'adopció de mesures precontractuals si encara no ets client. Per atendre sol·licituds i consultes que no estiguin relacionades amb els serveis que prèviament haguessis contractat, el tractament es realitzarà en base al consentiment que, si escau, prestis en enviar la sol·licitud, consulta, queixa o reclamació corresponent. Les teves dades seran conservades fins a la resolució de la consulta, sol·licitud, queixa i/o reclamació plantejada, i, quan estiguin relacionats amb els serveis que prèviament haguessis contractat, mentre es mantingui la nostra relació contractual. Això no obstant, les dades podran ser conservades posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar el check-in, l'allotjament i el check-out, així com tramitar el pagament del servei contractat. Aquest tractament de dades personals es realitzarà sobre la base de la relació contractual que mantens amb nosaltres. Les teves dades seran conservades durant el termini de durada de la nostra relació contractual i fins finalitzada la seva estada a l'hotel, podent conservar-les posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar el teu registre a Hesperia als efectes de crear una base de dades global de les entitats que integren el Grup Hesperia per facilitar els processos de check-in, sobre la base de l'interès legítim a transmetre dades personals intragrup per a fins administratius interns. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades durant tota la nostra relació contractual, podent conservar-les posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament. Per la seva banda, l'Hotel podrà tractar les teves dades personals per:
- Gestionar l'enviament, per qualsevol mitjà, de comunicacions relacionades amb l'estada reservada. Aquest tractament es basa en relació contractual que mantens amb nosaltres. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades mentre es mantingui la nostra relació contractual, podent conservar-les posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar l'enviament de comunicacions de caràcter informatiu relacionades amb les oportunitats que t'ofereixi la ciutat on aquest hotel es trobe. Aquestes comunicacions es basen en l'interès legítim de l'Hotel on vostè realitzi una reserva, a mantenir informats els nostres hostes sobre qüestions que considerem que poden ser del vostre interès per ser relatives o estar relacionades amb la vostra estada. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades fins que et des de baixa d'aquests enviaments o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva darrera interacció amb nosaltres. Això no obstant, també en aquest cas, les teves dades personals podran ser conservades posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar la prestació dels serveis extra a l'allotjament, com ara sol·licitud de flors, excursions, serveis de restauració, atencions especials en dates assenyalades, que puguis sol·licitar a l'hora de fer el check-in; així com gestionar-ne el pagament. Aquest tractament de dades es basa en la relació contractual que mantens amb nosaltres. Pel que fa al tractament de les dades de salut (principalment, entre d'altres, dades d'al·lèrgies en cas de serveis de restauració o dades relacionades amb la seva mobilitat reduïda, per facilitar l'accés a les nostres instal·lacions) per a la prestació dels serveis, aquests seran tractats en base al consentiment que, si escau, presti a l'Hotel. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades durant el temps necessari per prestar-vos el servei sol·licitat durant la vostra estada al nostre hotel. Això no obstant, les dades podran ser conservades posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Contactar amb els serveis medicoassistencials quan ho requereixis. En aquells casos en què es tracti d'una urgència mèdica, les vostres dades seran tractades per a la protecció dels vostres interessos vitals. En aquells casos en què no es tracti d‟una urgència mèdica, el tractament de les dades es realitzarà en base a la relació contractual que mantens amb nosaltres. Les teves dades seran conservades durant la nostra relació contractual. Això no obstant, les dades podran ser conservades posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Realitzar enquestes de satisfacció, en base a l'interès legítim de l'Hotel on vostè realitzi una reserva en conèixer el seu grau de satisfacció amb els serveis prestats. Les teves dades seran conservades fins que t'oposis al tractament de les mateixes, o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva darrera interacció amb nosaltres. Posteriorment, les teves dades podran ser conservades bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar les peticions que facis a través de la utilització del servei d'atenció de l'hotel on t'allotges a través de l'eina WhatsApp Business. Les dades que ens faciliteu en comunicar-vos amb nosaltres a través d'aquest canal seran tractades amb l'única finalitat d'atendre la vostra sol·licitud o prestar-vos el servei que sol·liciteu. Aquest tractament de dades es basa en el consentiment que, si escau, prestis en acceptar la utilització del canal i en dirigir-te a nosaltres de forma lliure i voluntària. Sense perjudici de l'anterior, en cas que arran de la teva sol·licitud haguem de tractar les teves dades personals per dur a terme una gestió relacionada amb els serveis que prèviament ens haguessis contractat, aquests seran tractats sobre la base de l'execució de la relació contractual que mantinguis amb l'hotel. Les dades tractades amb aquesta finalitat seran conservades fins a la revocació del teu consentiment i, quan estiguin relacionades amb els serveis que prèviament haguessis contractat, mentre es mantingui la nostra relació contractual. Això no obstant, les dades podran ser conservades posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament. Així mateix, amb independència del termini de conservació anteriorment esmentat, les converses mantingudes a través d'aquest canal seran eliminades transcorreguts els 90 dies des que es procedisca a la cancel·lació del teu compte.
Per la seva banda, Hesperia podrà tractar les teves dades personals per a:
- Gestionar l'enviament, per qualsevol mitjà, d'ofertes i promocions dels serveis oferts pels hotels que conformen el Grup Hesperia, així com informació sobre esdeveniments organitzats per aquests hotels o novetats ofertes per aquests. Aquestes comunicacions es realitzen sobre la base del consentiment que, si escau, prestis a aquests efectes. En el cas que ens hagis prestat el teu consentiment, les teves dades seran conservades fins que revoquis el consentiment, si escau, prestat, o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva última interacció amb nosaltres, podent conservar-los posteriorment bloquejats durant els terminis que se'n derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Gestionar l'enviament de comunicacions comercials a través de les xarxes socials en base al consentiment que, si escau, ens hagis prestat en ser “seguidor” o “amic” dels nostres perfils. Les teves dades seran conservades fins que revoquis el consentiment, si escau, prestat, o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva última interacció amb nosaltres, podent conservar-les posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament .
- Gestionar l'enviament, per qualsevol mitjà, de comunicacions comercials relatives a notícies i/o ofertes relacionades amb els sectors de restauració, assegurança, entreteniment, wellness i aeronàutic. Aquestes comunicacions es realitzen sobre la base del consentiment que, si escau, prestis a aquests efectes. En el cas que ens hagis prestat el teu consentiment, les teves dades seran conservades fins que revoquis el consentiment, si escau, prestat, o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva última interacció amb nosaltres, podent conservar-los posteriorment bloquejats durant els terminis que se'n derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament.
- Elaborar perfils comercials sobre la base del consentiment que, si escau, ens prestis. Les teves dades seran conservades fins que revoquis el consentiment, si escau, prestat, o després d'haver transcorregut 2 anys des de la teva última interacció amb nosaltres, podent conservar-les posteriorment bloquejades durant els terminis que es derivin de la prescripció de les accions legals relacionades amb aquest tractament .


5. EXERCICI DELS TEUS DRETS
T'informem que podràs exercitar els drets següents: (i) dret d'accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells; (ii) dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta; (iii) dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible; (iv) dret d'oposició, quan això sigui possible; (v) dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions. (vi) dret a la portabilitat de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al tractament sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment. (vii) Dret a revocar el consentiment, si escau, prestat a Hesperia per als tractaments de les teves dades. Podràs exercitar els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a protecciondedatos@hesperiaworld.com , indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives. D'altra banda, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les vostres dades personals.


6. DESTINATARIS DE LES TEVES DADES PERSONALS
Les teves dades podran ser cedides a les administracions públiques que determini la legislació aplicable vigent en cada moment, com ara hisenda pública, jutges i tribunals, i forces i cossos de seguretat. Les dades personals que ens facilitis per a la finalitat de la gestió de la seva reserva, o per a la contractació de serveis extra podran ser comunicades, alhora, a l'entitat bancària amb què treballi Hesperia i els Hotels. Les vostres dades personals podran ser cedides al nostre soci comercial (AMResorts Hotels Europe) amb què Hesperia i els Hotels treballen per a la realització d'activitats promocionals i de màrqueting, incloent l'enviament i recepció de comunicacions comercials, el funcionament de la pàgina web i la facilitació de reserves. Pel que fa a les dades que ens facilitis per gestionar el teu registre a Hesperia als efectes de crear una base de dades global de les entitats que integren el Grup Hesperia per facilitar els processos de check-in, podran ser comunicats a les empreses del Grup Hesperia sobre la base del nostre interès legítim a transmetre dades personals intragrup per a fins administratius interns. Així mateix, les teves dades podran ser cedides a la companyia d'assistència sanitària amb què treballi l'hotel on t'hospedis quan requereixis serveis mèdics assistencials. En aquells casos en què es tracti d'una urgència mèdica, aquesta comunicació de dades es farà per protegir els teus interessos vitals. En els casos en què no es tracti d‟una urgència mèdica, la comunicació de dades a la companyia d‟assistència sanitària es realitzarà per a la gestió de la nostra relació contractual. Sense perjudici de l'anterior, en el supòsit que feu ús del servei d'atenció de l'hotel on us allotgeu a través de l'eina WhatsApp Business, WhatsApp Ireland Limited podrà tenir accés a les vostres dades personals. En aquests casos, WhatsApp Ireland Limited únicament accedirà i tractarà les vostres dades personals en qualitat d'encarregat del tractament, de manera que únicament ho farà per prestar els serveis de missatgeria contractats, d'acord amb les condicions del servei publicades en aquest enllaç.


7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Es portaran a terme transferències de les vostres dades a països ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu i, concretament a: (i) Estats Units; com a conseqüència dels serveis següents: a) serveis de motor de cerca que TravelClick, Inc. presta en relació amb la localització i selecció de les concretes passarel·les de pagaments o proveïdors que autoritzin els pagaments relacionats amb els serveis prestats per Hesperia. Aquestes transferències internacionals es troben regularitzades per mitjà de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. b) serveis de màrqueting per als Hotels prestats per Mailchimp. Aquestes transferències internacionals es troben regularitzades per mitjà de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. c) serveis de missatgeria instantània dels hotels que utilitzen l'eina WhatsApp Business per atendre peticions dels hostes, prestats per WhatsApp Ireland Limited. Aquestes transferències internacionals estan regularitzades per mitjà de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, d'acord amb l'apèndix sobre la transferència de dades de WhatsApp Business. (ii) Andorra, com a conseqüència de la comunicació de dades a les societats del Grup Hesperia que es trobin en aquest territori per a la prestació dels serveis de gestió administrativa del grup esmentat. Andorra ha estat declarada per la Comissió Europea amb un nivell de protecció adequat, d'acord amb allò establert a la Decisió 2010/625/UE, de 19 d'octubre de 2010.


8. SEGURETAT
Hesperia ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les teves dades personals davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. No obstant això, malgrat que Hesperia realitza els millors esforços per protegir les dades que tracten, no pot garantir en tot cas el procés de comunicació de dades personals des de la xarxa dels usuaris a la de Hesperia. Per tant, un cop rebudes les vostres dades, Hesperia utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.


9. CONFIDENCIALITAT
Les dades personals que puguem demanar seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d'aquestes dades d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.


10. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És possible que calgui actualitzar aquesta Política de Privadesa; per això cal que reviseu aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que feu la vostra reserva, o us poseu en contacte amb nosaltres amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. Et comunicarem qualsevol modificació de la present Política de Privadesa que afecti substancialment el tractament de les teves dades personals.


Darrera actualització: 05 d'abril de 2023