AVÍS LEGAL

 

1. Informació legal
D'acord amb el que disposa l'article 10.1 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (la "LSSI"), es fa constar que el prestador de serveis és Hesperia World, S.L.U. (en endavant, "Hesperia"), amb domicili social a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Espanya), Av. Mare de Déu de Bellvitge, número 3, CP 08907, amb CIF B-67.301.242, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 46.710, foli 158 i fulla B-528.434. A més, posem a la seva disposició el següent correu electrònic de contacte perquè ens enviï els seus comentaris: reservations@hesperia.com.

2. Contractació
En atenció al que disposa l'article 27.1.a) de la LSSI, la contractació per mitjà de www.hesperia.com es realitzarà d'acord amb el que s’indica a continuació:
Pas 1: selecció de l'hotel, per part del client, a través de la referida pàgina web i per mitjà dels paràmetres de cerca existents.
Pas 2: selecció del nombre d'hostes i habitacions.
Pas 3: selecció de les dates d'estada desitjades.
Pas 4: selecció del tipus d'habitació.
Pas 5: inserció de les dades personals relatives a la reserva i, si és el cas, dels de la targeta bancària utilitzada com a garantia de la reserva i acceptació de condicions de la reserva.
Pas 6: verificació de les dades relatives a la reserva realitzada.
Pas 7: formalització de la reserva i mostra de la pàgina de confirmació pertinent.
Pas 8: enviament d'un correu electrònic de confirmació de la reserva amb dades d'aquesta.
Hesperia generarà un document electrònic comprensiu de la formalització de la reserva per al seu arxiu. El client rebrà accés i ple coneixement d'aquest arxiu mitjançant la remissió d'un correu electrònic amb el contingut en finalitzar la reserva.
Després de formalitzar la reserva, es prega al client que revisi el seu contingut als efectes d'identificar possibles errors materials en la introducció de dades. Si és el cas, per tramitar la pertinent correcció, agrairíem que truqués al telèfon de la nostra central de reserves, això és, +34 93 611 31 31, indicant-nos les dades identificatives de la reserva.
El procediment de contractació d’Hesperia s'ofereix en diverses llengües. Per poder canviar d'idioma, accedeixi al desplegable d'idiomes de la part superior dreta de qualsevol pàgina de www.hesperia.com.
D'acord amb les condicions específiques de les tarifes concretes aplicades a la reserva, el pagament es podrà realitzar (i) de manera anticipada, de manera total o parcial, en el moment de fer la reserva, (ii) en el moment de registrar-se a l'hotel i accedir físicament a l'habitació (check-in), o (iii) en el moment d'abandonar l'habitació (check-out). Els pagaments esmentats podran realitzar-se mitjançant: targeta de crèdit acceptada en l'establiment, transferència bancària i/o en metàl·lic mitjançant moneda de curs legal al país de l'hotel.
La clàusula legal relativa al dret de desistiment no s'aplicarà a les reserves efectuades per mitjà de www.hesperia.com o del servei de reserves telefòniques, sent en tot cas d'aplicació les condicions particulars de l'oferta en matèria de cancel·lació. Per fer-la efectiva, haurà de contactar directament amb l'hotel escollit en el número de telèfon, l'adreça postal o l'adreça de correu electrònic consignats en el missatge de confirmació de la reserva aportant les dades identificatives d'aquesta.

3. Propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts inclosos en aquesta pàgina web, això és, de manera enunciativa però no limitativa, articles, textos, dissenys, fotografies, imatges, logotips, vídeos, àudios, bases de dades, el programari i la pàgina web en el seu conjunt corresponen a Hesperia en la seva condició de titular del domini i/o d'entitat legitimada per al seu ús en virtut de la concessió de llicència de tercers, pel que està prohibida la seva utilització sense l'expressa autorització prèvia.
Les marques, noms comercials, logos i qualsevol altres signes distintius que es troben en la present pàgina web són propietat d’Hesperia o bé aquesta entitat disposa de la corresponent llicència d'ús per a la seva inserció en aquesta pàgina web.
A falta d'autorització expressa, es prohibeix a l'usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts i/o marques esmentats anteriorment amb finalitats comercials o lucratives.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVES


 
1. Condicions generals de la reserva
Condicions de la reserva
La reserva, si és el cas, quedarà garantida mitjançant la seva targeta de crèdit. En aquest cas, les dades de la targeta de crèdit s’emmagatzemaran de forma segura i confidencial. Hesperia es compromet a mantenir les dades subministrades pel client en secret.
En els casos d'ofertes, promocions, tarifes especials, tarifes no reemborsables o restrictives, es podrà realitzar, des del moment de la realització de la reserva o des del moment en que apliquin restriccions, un càrrec en concepte de dipòsit de forma segura mitjançant el nostre TPV, el qual serà descomptat de la seva factura final a l'hotel escollit. Les dades de la targeta de crèdit s’emmagatzemaran de forma segura i confidencial com a garantia addicional.
En el cas que hagi d'abonar el total o part de l'import de la reserva a l'hotel escollit en arribar, se li podrà requerir que aboni l'import esmentat el dia de la seva arribada (això és, en la data de check-in).
Si vol fer alguna modificació, canvi o anul·lació en la seva reserva, haurà fer-la amb antelació a la data de check-in prevista a la reserva original especificada en les condicions particulars de la tarifa o oferta triada pel client. En altres circumstàncies, se li aplicaran els corresponents càrrecs.
Després d'efectuar la seva reserva, agrairíem que presentés, ja sigui en format paper o electrònic, la confirmació de reserva, la qual li servirà com a comprovant dels serveis contractats i de la seva reserva. Així mateix, agrairíem que la conservés fins a la seva arribada a l'hotel escollit i la mostrés en la recepció en el moment del check-in. En cas contrari, no respondrà de qualsevol error relacionat amb la reserva (per exemple, la tarifa contractada, nombre de persones i/o serveis contractats).
Així mateix, agrairíem que conservés el número de localitzador de la reserva realitzada, ja que aquest serà necessari per accedir a les dades d'aquesta en cas que desitgi realitzar qualsevol canvi, modificació o anul·lació.
Si us plau, recordi que totes les persones (incloent menors d'edat) que vagin a allotjar-se a l'hotel escollit han de disposar dels documents d'identificació pertinents, així com d'aquells d'acreditació oficials i vigents per verificar:
-       que es compleixen les condicions de reserva (a saber, l'edat dels menors d'edat o la identitat de les persones que vagin a allotjar-se a l'hotel) que s'haguessin indicat a la reserva.
-       que es compleixen les condicions dels descomptes, ofertes, promocions, etc.. aplicats a la reserva.
-       que, si és el cas, el client és el titular de la targeta bancària amb la qual va realitzar el prepagament.
La referida documentació els podrà ser sol·licitada en la recepció de l'hotel a la seva arribada. En cas de no acreditació o incompliment d'alguna de les condicions abans especificades, l'hotel podrà cobrar-los el 100% de l'estada encara que s'hagin realitzat prepagaments i, així mateix, es reserva el dret de cobrar els imports descomptats.
El pagament de la reserva s'efectuarà en la moneda oficial del lloc on es trobi situat l'hotel. Els preus en altres monedes, eventualment mostrats entre parèntesis just sota del preu de la moneda del lloc on es trobi situat l'hotel i indicats en el procés i la confirmació de la reserva, són preus merament informatius i estan subjectes a les variacions del tipus de canvi del dia.

Tarifes
Les tarifes en relació amb les quals s'inclou l’expressió "des de" són calculades tenint com a base una ocupació de dues (2) persones adultes per habitació. En el cas que la reserva es realitzi per un nombre superior o inferior de persones per habitació, la tarifa pertinent pot variar.
Així mateix, es fa constar que les tarifes són vàlides únicament per a reserves individuals. En cap cas, seran aplicables a grups (això és, per la reserva de deu (10) o més habitacions) i/o esdeveniments especials.
Les tarifes inclouen els impostos aplicables en el moment de formalitzar la reserva. Sense perjudici de l'anterior, en el cas de produir-se amb posterioritat a la formalització de la reserva, l'augment de qualsevol tribut indirecte aplicable (com podria ser, encara que no únicament, l'IVA o IGIC), o bé s'establissin noves taxes, impostos, gravàmens o contribucions de qualsevol tipus que gravessin la prestació de serveis a prestar al client, les tarifes indicades s'incrementaran en la quantitat que legalment correspongui.
El client podrà realitzar qualsevol reclamació a través de: (1) la recepció del propi hotel escollit; (b) correu postal dirigit a Hesperia, Dept. d'Atenció al Client, Av. Mare de Déu de Bellvitge, 08097 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Espanya); (c) el portal d'atenció al client (www.hesperia.com/contacto).
Les seves dades personals seran tractades d'acord amb la nostra Política de Privacitat, la qual pot ser consultada en el següent link: www.hesperia.com/politicadeprivacidad.

2. Contractació
Després de formalitzar la reserva, agrairíem que revisés el seu contingut als efectes d'identificar possibles errors materials en la introducció de dades. Per tramitar la seva correcció, agrairíem que contacti amb l'operador amb el qual ha realitzat la seva reserva.
Confirmació de la reserva
En el moment de realitzar la reserva prepagament, es mostrarà en el compte del client un moviment de la unitat monetària (euro, dòlar, lliura, etc.) de la confirmació de la seva reserva, als efectes de verificar les dades de targeta proporcionades. Aquest import li serà retornat en un termini que pot variar en funció de l'entitat bancària.
Mitjançant l'aportació de les dades de targeta bancària, el client autoritza a realitzar aquest càrrec a la targeta de prepagaments, imports impagats i penalitzacions previstes en la política de cancel·lació. Hesperia es compromet a mantenir les dades subministrades pel client en secret.

No-show
En el cas de les reserves prepagament, si no es personés a l'hotel (no-show) abans de les 18:00 hores (hora local de l'hotel seleccionat) del dia previst d'entrada a l'hotel, no se li retornarà cap import.
En el cas de reserves garantides, llevat que la cancel·lació s'hagués fet efectiva d'acord amb l'anterior, en cas de no personar-se a l'hotel (no-show) abans de les 18:00 hores (hora local de l'hotel seleccionat) del dia previst d'entrada a l'hotel, la reserva es cancel·larà automàticament i se li carregarà l'import expressament preveu l'apartat No-show inclòs en les condicions de la tarifa aplicable.
Si el client preveu que accedirà a l'hotel escollit el dia previst d'arribada, però amb posterioritat a les 18:00 hores (hora local de l'hotel), agrairíem que es posés en contacte directament amb l'hotel (les dades de contacte apareixeran a la confirmació de la reserva) per comunicar aquesta circumstància.

Menors
Els menors de 18 anys no podran realitzar reserves a l’hotel sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec, incloent la complementació dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i el marcatge, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

3. Protecció de dades
Les seves dades personals seran tractades d'acord amb la nostra política de privacitat, la qual pot ser consultada en el següent link: www.hesperia.com/politicadeprivacidad.

4. Política de cookies
Podrà obtenir informació sobre la nostra política de cookies en el següent link: www.hesperia.com/politicadecookies.

5. Transaccions
A causa de la fluctuació de la moneda local i a la comissió bancària que li pugui aplicar el seu banc, poden produir-se algunes diferències de preu entre el moment de fer el pagament i el moment de rebre l'estat de compte de la targeta.
D'acord amb la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no podran realitzar-se pagaments en efectiu per a les operacions d'import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
Quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional, el límit de pagaments en efectiu ascendirà a 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
En el supòsit de no residents a Espanya, el pagador haurà de signar una declaració a l'hotel al moment del pagament i aportar un justificant del seu domicili fiscal (això és, passaport en vigor i/o certificat vàlidament expedit per l'autoritat tributària del seu país). Pel que fa de les operacions que no puguin pagar-se en efectiu, els intervinents en les operacions hauran de conservar els justificants del pagament, durant el termini de cinc (5) anys des de la data d'aquest, per acreditar que es va efectuar a través d'algun dels mitjans de pagament diferents de l'efectiu. Així mateix, estan obligats a aportar aquests justificants a requeriment de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

6. Modificació de les Condicions Generals
Hesperia es reserva el dret a modificar, de manera parcial o total, les presents Condicions Generals.

7. Informació legal
Als efectes de les disposicions de l'article 10.1 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es fa constar que el prestador de serveis és Hesperia World, S.L.U., amb domicili social a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Espanya), Av. Mare de Déu de Bellvitge, número 3, CP 08907, amb CIF B-67.307.242, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 46.710, foli 158 i fulla B-528.434 i titular del correu electrònic de contacte: reservations@hesperia.com.

8. Dades Fiscals
La reserva realitzada a través d'Hesperia serà facturada per la societat del grup Hesperia explotadora de l'hotel com a entitat encarregada tant de la prestació dels serveis contractats pel client sota la present reserva com del seu cobrament.

ACTUALITZACIÓ


És possible que s’hagi actualitzar aquesta política. Per aquesta raó, és necessari que revisi aquesta política periòdicament i, si és possible, cada vegada que faci una reserva amb nosaltres amb l’objectiu d’estar adequadament informat/ada sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.